top of page
​変化日予想カレンダー
売り買い.png
太 枠=強い買いまたは売り
​普通枠=中変化日
​小 枠=弱い変化日
​​

​金利、OP動向を元にした独自のNY変化日予想です。前後1日も含みます。売り買いは参考程度です。変化日が高値だと売り、安値だと買いでご覧ください。
​なお、100%独自作成です。

2024年6月.png
2024年5月.png
2024年3月.png
2024.2月カレンダー.jpg
2024年1月.png
2023年12月.png
2023.11.png
10月変化日予想.png
2023年9月.png
2023年8月.png
2023年7月.png
2023年6月2.png
2023-02-25 (1).png
2023年4月.png
23年1月.png
2023年2月.png
22年11月.png
2022年9月.png
2022年10月.png
2022年7月カレンダー.png
2022年8月.png
2022-04-29 (4).png
2022-05-28.png
2022-02-26 (4).png
2022-04-03.png
2022-01-02 (1).png
2022-01-30 (4).png
2021-11-30.png
2021-10-30.png
2021-08-29 (1).png
2021-09-30 (4).png
2021-07-04 (2).png
2021-07-31 (1).png
2021-04-29.png
2021-05-29 (7).png
2021-02-28 (4).png
2021-03-27 (2).png
2021-01-02 (1).png
2021-01-30 (19).png
2020-10-31.png
2020-11-29 (15).png
2020-08-29.png
2020-09-29 (9).png
2020-06-30 (6).png
2020-08-01.png
2020-05-10 (4).png
2020-05-26 (10).png
bottom of page